Košík
logo heureka Seznam-pneu.cz je ověřeno zákazníky

Reklamační řád

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě 24 měsíců. Při nákupu na IČO je lhůta zkrácena na 12 měsíců.
 • Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím.
 • Sortiment prodávaný firmou ABA MEDIA s.r.o.je speciálního charakteru, a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.
 • Před započetím reklamačního řízení doporučujeme kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese info@seznampneu.cz. Popsat zběžně druh závady a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujte dle dalších bodů.
 • Reklamované zboží doporučujeme doručit osobně či kurýrní službou na adresu skladu společnosti ABA MEDIA (pozor tato adresa je jiná než fakturační!). Tato adresa Vám bude sdělena e-mailem. Zboží, které bude bez předchozí domluvy se společností ABA MEDIA s.r.o. odesláno na naší adresu bude odmítnuto převzít.
 • Ke zboží doporučujeme doložit doklad o zakoupení zboží, popsat zjištěné vady a uvést nárok, který kupující v důsledku vady uplatňuje. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží, které bylo odesláno na dobírku nebo na dodejku na konkrétní osobu nebo při přebírání není možno identifikovat, z jakého důvodu bylo zboží od neznámého odesílatele odesláno na adresu společnosti ABA MEDIA s.r.o.
 • Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky. Kupující může rovněž dle občanského zákoníku uplatnit nárok na opravu dodaného zboží.
 • O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace) většinou do 10ti pracovních dnů od přijetí zboží. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí.
 • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet následujícím dnem doručení zboží na adresu prodávajícího. 30 denní lhůta je určena jen pro koncové spotřebitele, ne pro nákup na IČ.
 • Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.
 • V případě zamítnutí reklamovaného zboží je možno zboží zdarma zlikvidovat, osobně po předchozí domluvě vyzvednout a nebo vrátit zpět na adresu uživatele (spedici je nutno individuálně zařídit, objednává a hradí adresát)
 • Pokud se do 14 dnů od zaslání vyjádření k reklamaci zákazník neozve, může být zboží z neuznané reklamace automaticky ekologicky zlikvidováno.

Z provozních důvodů není možno po dobu reklamace zapůjčit kupujícímu náhradní zboží. Prodávající nemůže hradit kupujícímu jeho poplatky z pneuservisu ani jiné poplatky spojené s jeho manipulací se zbožím. 

Pneu je nutno k reklamaci zasílat bez disku a jiného příslušenství. Disk je nutno k reklamaci zasílat bez pneu. 

 Reklamace je pro obě strany nepříjemná a proto se snažíme každému našemu zákazníkovi vyjít maximálně vstříc. Pokud Vám není cokoliv z našeho reklamačního řádu jasné, kontaktujte nás na info@seznam-pneu.cz  rádi Vám vše vysvětlíme.