Košík
logo heureka Seznam-pneu.cz je ověřeno zákazníky

Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

Doporučujeme následující:

  • Zboží nesmí být použité
  • Přiložte doklad o koupi zboží - postačí i číslo objednávky
  • Uveďte číslo účtu, kam mají být vráceny peníze
  • Nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka nebo pro jeho osobu (např. spoilery, nárazníky) dle § 53 odst. 7 písm. c) občanského zákoníku
  • Nejedná se o zboží na jehož nákup byla uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím písemná kupní smlouva
  • Vrácení zboží musí být domluveno e-mailem se společností ABA MEDIA s.r.o., nelze odeslat pneu nebo osobně zavézt bez předchozí domluvy.
  • Vrácené zboží doporučujeme doručit osobně či kurýrní službou na adresu skladu společnosti ABA MEDIA (pozor tato adresa je jiná než fakturační!). Tato adresa Vám bude sdělena e-mailem. Zboží, které bude bez předchozí domluvy se společností ABA MEDIA s.r.o. odesláno na naší adresu bude odmítnuto převzít.
  • Vrátit zboží mohou pouze koncoví spotřebitelé, ne osoby, které zboží zakoupili na IČ - zde nevzniká právní nárok a záleží na domluvě se společností ABA MEDIA s.r.o.

Nejpozději do 14-ti dnů od převzetí vráceného zboží prodávajícím, zaslány peníze na Vámi uvedený účet. Vrácená částka bude ponížena o náklady vynaložené na dopravu zboží k zákazníkovi, tedy 150,- Kč včetně DPH za balík.

Při vrácení zboží bude vystaven opravný daňový doklad (dobropis), po jehož potvrzení (datum převzetí, podpis a číslo účtu) dojde bez zbytečných průtahů k proplacení (vrácení peněz) případně zápočtu s novou objednávkou. Potvrzený dobropis se zasílá na e-mail info@seznam-pneu.cz nebo poštou na adresu sídla firmy společnosti ABA MEDIA s.r.o.

Důsledně zkontrolujte veškeré náležitosti objednaného zboží před tím než budou použity. Za použití pneumatik se považuje už jejich nasazení na disk. Pokud je zboží už použito, nejde v žádném případě zboží vrátit!!!

Kupující je povinen při převzetí zboží (pneumatik nebo disků) od prodávajícího zkontrolovat před samotnou montáží, zda zboží odpovídá dané specifikaci (například rychlostní dezény, období, dezén apod.) a nevykazuje zjevné vady či poškození.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.